Jumaat, 25 November 2011

Huraian Bidang dan Evidens KSSR Matematik Tahun 2

Bidang
Pernyataan evidens
Kod evidens
Nombor Bulat
dan operasi Hingga 1000

Menamakan nombor bulat sehingga 1000
dan membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus-  seratus
B1D1E1
 Mengenal simbol (×), (÷) dan (=)
B1D3E1
Menyatakan kuantiti objek sehingga1000
dengan:
a)    Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka
b)    Membilang secara, satu-satu, dua-dua,
       lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus-  seratus
c)    memadan
d)    Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun

B2D1E1

Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 1000
B2D2E1
Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa
B2D2E2
Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.
B3D1E1
Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat hingga 3 digit.
B3D1E2
Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi
B3D1E3
Melakukan operasi asas darab (sifir dua, lima, sepuluh dan empat) dan bahagi  (melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat)
B3D1E4
Membundarkan nombor bulat  sehingga 1000 kepada puluh dan ratus terdekat
B3D2E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.
B4D1E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. 
B4D1E2
Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat
B4D1E3
Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat
B4D1E4
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Pecahan
Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10
B2D3E1
Melorek dan menulis pecahan wajar yang pangangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10
B3D3E1
Membandingkan nilai dua  pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10
B3D3E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Perpuluhan
Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9
B2D4E1
Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan
B3D4E1
Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan
B3D4E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
*Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Wang Hingga RM10
Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100
B1D4E1
Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100
B2D5E1

Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100
B3D1E5
Menolak nilai wang sehingga RM100
B3D1E6
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang
B4D1E5
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3

Masa dan Waktu
Menyatakan tanda senggatan minit pada muka jam
B2D6E1
Menyatakan waktu dalam jam dan gandaan lima minit
B3D5E1
Menyatakan perkaitan dalam waktu;hari dengan jam dan jam dengan minit
B3D5E2
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Panjang
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol
B1D2E1
Menyatakan tanda senggatan Sentimeter dan Meter
B2D6E1
Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai Sentimeter dan Meter
B3D2E2
Mengukur unit piawai sentimeter dan meter
B3D5E3
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Jisim


Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol
B1D2E1
Menyatakan tanda senggatan Gram dan Kilogram
B2D6E1
Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai gram dan Kilogram
B3D2E2
Mengukur unit piawai gram dan kilogram
B3D5E3
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2

*Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Isi padu Cecair
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol
B1D2E1
Menyatakan tanda senggatan liter dan mililiter
B2D6E1
Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai liter dan mililiter
B3D2E2
Mengukur unit piawai liter dan mililiter
B3D5E3
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2

*Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3
Ruang
Bentuk 3D dan 2D
Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D
B1D5E1
Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D; kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon
dan 2D; segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan
B2D7E1
Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3D, kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon
B3D6E1
Menyatakan bentuk dan bilangan bentuk 2D yang terdapat pada bentangan bentuk 3D
B4D1E6
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina
B6D1E1
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian
B6D1E2
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E3


Tiada ulasan:

Catat Ulasan