Ahad, 20 November 2011

RPH - Nombor dan Operasi

Bidang                                                 : Nombor dan operasi
Tajuk                                                   : Nombor bulat hingga 100
Standard kandungan                           : Murid dibimbing untuk melengkapkan pola nombor
Standard pembelajaran                       : Murid berupaya untuk
                                                                                                                                I.            Mengenalpasti pola bagi siri nombor yang diberi
                                                                                                                              II.            Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah

Fasa
Cadangan aktiviti
Cadangan komunikasi
Persediaan:
Pemerhatian dan analisis
a.      Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan cawan yang diletakkan di atas meja.

b.      Cawan disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza.c.       Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza.
     (Contoh : kad gambar)

d.      Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor.  
    30         32        34         36        38        40    40         45        50         55        60        65


Perhatikan objek-objek tersebut.
v  Apakah  yang kamu lihat? Bincangkan.

        I.            Apakah yang anda dapat  lihat daripada susunan objek ini?
      II.            Berapakah bilangan objek bagi setiap tingkat?
    III.            Bincangkan pemahaman kamu.


I.        Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor.
Imaginasi


Penjanaan idea
a.      Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan.
b.      Setiap kumpulan dibekalkan petak seratus (saiz A4).
PerkembanganPenambahbaikan
a.      Paparkan kepada murid carta pola nombor yang tidak lengkap.
v  Murid memberikan  jawapan secara lisan.
b.      Guru meminta murid menyebut semula turutan pola nombor yang telah lengkap

Tindakan
Berdasarkan lembaran kerja yang berkaitan dengan pola nombor
v  Selesaikan tugasan yang diberikan.
Nilai dan sikap
Sifat kerjasama dan cermat semasa melakukan aktiviti kumpulan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan